Funkcjonowania szkoły od 1.09.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Przesyłam informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Oprócz tej wiadomości na stronie szkoły w zakładce „dokumenty” zostaną niebawem umieszczone procedury i regulaminy, z którymi należy się zapoznać. W przypadku gdy nastąpią zmiany obowiązujących wytycznych MEN, GIS i MZ lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dyrektor szkoły będzie informować Uczniów i Rodziców przez: librus (e-dziennik) oraz stronę szkoły.

W czasie pandemii będą otwarte 4 wejścia w godzinach przychodzenia uczniów do szkoły (7.40-8.00 oraz 8.40-8.55) oraz w godzinach wychodzenia uczniów ze szkoły (12.25-12.45, 13.30-13.40):

1. główne od strony kaszubskiego muralu,

2. przez stołówkę,

3. od ul. Henryka Pobożnego,

4. od boiska szkolnego za bramą.

Czytaj więcej: Funkcjonowania szkoły od 1.09.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa inauguracja roku szkolnego 2020/2021 będzie zorganizowana w odmiennej formie.

   Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas pierwszych przychodzą na godz. 8.00. z jednym opiekunem. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, spotkamy się na boisku szkolnym, w przypadku deszczu, w sali gimnastycznej.

  Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły w wyznaczone godziny (wg harmonogramu). Wychowawczynie klas II i III od godz. 9.45. będą czekały na boisku szkolnym na swoich uczniów i zaprowadzą je do klas. Po zakończeniu spotkania w klasie wychowawczynie odprowadzą dzieci do wyjść szkoły.

  Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły bez opiekunów i udają się do sal wg harmonogramu. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami udają się do wyjść szkoły.

W czasie pandemii będą otwarte w godzinach przychodzenia uczniów do szkoły 4 wejścia:

1. główne od strony kaszubskiego muralu,

2. przez stołówkę,

3. od ul. Henryka Pobożnego,

4. od boiska szkolnego za bramą.

  Wszystkich uczestników obowiązują maseczki. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Przy wejściu do szkoły pracownik szkoły będzie mierzył temperaturę.

   Bardzo proszę wszystkich o zachowanie zasad i stosowanie się do regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. Ich cel jest jeden: nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.

   Życzę Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły wytrwałości, spokoju i zdrowia, a także wielu sukcesów i nowych doświadczeń w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor szkoły 
Karolina Keler

Drodzy Rodzice!

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego przekazuję informacje dotyczące powrotu uczniów do szkół:

1. Oddział przedszkolny oraz wszystkie klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę od
    1 września 2020 roku w trybie tradycyjnym (stacjonarnym).

2. Rozpoczęcie roku szkolnego:

  • oddział przedszkolny i I klasy godz. 8.00
  • klasy II i III godz. 10.00
  • klasy IV-VI godz. 11.00
  • klasy VII-VIII godz. 12.00

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w odmiennej formie. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk i zasłanianie ust oraz nosa.

Oddział przedszkolny oraz I klasy na godz. 8.00 przychodzą na boisko szkolne (w przypadku deszczu do sali gimnastycznej) i zajmują wyznaczone miejsca.

Po uroczystym otwarciu roku szkolnego przez dyrektora szkoły dzieci wraz z opiekunem udadzą się do klas razem ze swoimi wychowawczyniami:

  • oddział przedszkolny z panią Bożeną Kozak do sali nr 16
  • klasa I a z panią Iwoną Pytlos do sali nr 11
  • klasa I b z panią Anną Kacperską do sali nr 19

Na rozpoczęcie roku szkolnego oddziału przedszkolnego i klas I dziecko może przyjść z jednym opiekunem.

Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły na wskazane godziny i udają się prosto do wyznaczonych sal, gdzie czekać na nich będą wychowawcy. Uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców.

II a – sala 7                                    II b – sala 4

III a – sala 13                                 III b – sala 12

IV a – sala 30                                  IV b – sala 28                           IV c – sala 29

V a – sala 22

VI a – sala 3                                    VI b – sala 24                           VI c – sala 36

VII a – sala 23                                 VII b – sala 27                          VII c – sala 37

VIII a – sala 38                                VIII b – sala 21                         VIII c – sala 33

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

Sprawa używania maseczek lub przyłbic zostanie sprecyzowana i przekazana po uzyskaniu przez szkołę jednoznacznych wytycznych.

W zależności od sytuacji oraz ewentualnego pojawienia się nowych wytycznych informacje będą aktualizowane.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karolina Keler

Biblioteka informuje

rokszkolny2021

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW W BIBLIOTECE
1. Odbioru dokonuje rodzic. Za jednym razem dla każdego swojego dziecka.
2. Szkoła nie udostępnia podręcznika do religii.
3. W bibliotece może przebywać 1 osoba. Pozostali będą proszeni o czekanie na zewnątrz w bezpiecznej dla siebie odległości.
4.Osoba wchodząca do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk. Wskazane jest zakładanie rękawiczek.

TERMINY ODBIORU - 1-3 września 2020 w godz. 8.00-18.00

1 września - klasy 4 i 5
2 września - klasy 6 i 7
3 września - klasy 8 i pozostali, którzy nie odebrali w wyznaczonym dniu

Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy.

Kolejny sukces!

43. Turniej Gawędziarzy we Wielu należał do naszej Pani Dyrektor, która autorską gadką "Żebë chcało sã chcec" wywalczyła 1 miejsce w kategorii im. Hieronima Derdowskiego.


Gratulujemy!

dyr1

Grant Miasta Słupska!

fundusze europejskie

Miasto Słupsk wzięło udział w projekcie grantowym „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1:1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dzięki temu do Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku trafiły 2 laptopy, które wzbogaciły zasób sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 165.000,00 zł (100 %).

plakat e

 
 

Drodzy Rodzice!

informacjaLista dzieci przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

z podziałem na klasy wywieszone są

na tablicy ogłoszeń przy portierni szkoły.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

rokszkolny2021

- Wyposażenie piórnika: 2 ołówki trójkątne -2 B, gumka, temperówka z pojemnikiem, linijka 20cm, kredki ołówkowe (czerwona, zielona, niebieska, żółta, czarna,  brązowa), nożyczki, klej w sztyfcie,

Czytaj więcej: Wyprawka ucznia klasy pierwszej

Certyfikat European Language Label 2020

logocertyfiaktZ przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości” został nagrodzony Certyfikatem European Language Label 2020. Jest to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 roku, znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a także wyróżnienie za innowacyjne techniki kształcenia. Inicjatywa promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 19 lat.

    Od 2015 roku nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

    Certyfikat zostanie nam wręczony we wrześniu, po uzyskaniu podpisu Komisarz ​Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - Mariji Gabriel i Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

   Okres realizacji projektu: 09.09.2019 - 08.03.2020. Przyznane dofinansowanie dla naszej szkoły wyniosło 49 461 zł. Fundusze pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oświadczenie

Do procedur egzaminu klas 8

pdf pobierz

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID19 na terenie

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy 8 – 16-18.06.2020 r.

pdf pobierz

Zdalna szkoła

strzalkaORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA

ikonaworda pdf pobierz

 

 

strzalkaODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Procedury bezpieczeństwa - organizacja


Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA
ikonawordapdf pobierz

 

strzalkaORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Procedury bezpieczeństwa


Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonaworda pdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonaworda pdf pobierz


Załącznik nr 3 - DEKLARACJA
ikonawordapdf pobierz

 

 strzalkaKONSULTACJE

 

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - Zgoda naudział w konsultacjach
ikonawordapdf pobierz

 

 strzalkaSTOŁÓWKA

Procedury bezpieczeństwa

DEKLARACJA - na korzystanie ze stołówki szkolnej
ikonawordapdf pobierz

 

 

 

Powrót do szkoły!

 
Loading...
 

INFORMATOR DLA RODZICA
 
 
Loading...

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.