Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


menlogo

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3. Ferie zimowe
 • 16 - 29 stycznia 2023 r.

  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 13 – 26 lutego 2023 r.

  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5. Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

27 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

9. Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

10. Egzamin zawodowy

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(undefined)


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

11. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

12. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Ważne!!!

informacjaSpotkanie organizacyjne
dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów
odbędzie się
20 czerwca w poniedziałek o godz. 17.30 w auli szkoły. 
Zapraszam serdecznie
                                      Karolina Keler - dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022


Klasy „0”
23 czerwca 2022 r.
godz. 10.00 (czwartek )
   Klasy III
23 czerwca 2022 r.
godz. 12.00 (czwartek)
    Klasy VIII 
23 czerwca 2022 r.
godz. 16.00 (czwartek)
uczen
Klasy I i II
24 czerwca 2022 r. godz. 9.00 (piątek) 
  Klasy IV i V 
24 czerwca 2022 r. godz. 10.30 (piątek) 
  Klasy VI i VII 
24 czerwca 2022 r. godz. 12.00  (piątek   

Wszystkie uroczystości odbędą się w sali gimnastycznej.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

biblioteka21. Należy przygotować podręczniki do zwrotu: usunąć wpisy dokonane    
ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały. Zagubienie lub uszkodzenie dołączonych do podręczników płyt CD skutkuje koniecznością zakupu całego podręcznika.
Rodzice zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie izagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich wprzyszłości.

2. Zwrotu dokonuje rodzic. W przypadku zniszczenia, zagubienia jest on zobowiązany do odkupienia podręczników. Są one dostępne m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa Nowej Ery www.nowaera.pl

3. Podręcznik do religii nie podlega zwrotowi.

4. W czasie zwrotów podręczników biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00 - 18.00

Terminy zwrotów dla poszczególnych klas

13 czerwca 2022 - klasa 8a, 8b, 8c, 4a, 4b
14 czerwca 2022 - klasa 5a, 5b i klasy 1-3
15 czerwca 2022 - klasa  5c, 6a, 7a, 7b, 7c

plakatsp2
Serdecznie zapraszamy kandydatów na przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na
dzien otwartej szkoly
 dniu 04 maja,
w godzinach od 16.00-18.00.
Oprowadzimy po szkole i zapoznamy z ofertą edukacyjną placówki.
Pani Dyrektor Karolina Keler oczekuje Państwa w swoim gabinecie
i chętnie odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania odnośnie rekrutacji i nie tylko.
 
Do zobaczenia!

mieta

 

 

Rekrutacjia elektroniczna do klas I

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

rekrutacja szkola

1. Rekrutacja trwa od 04.05.2022 r. (godzina 1300) do 25.05.2022 r. (godzina 1600) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

2. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

4. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2022 r. (od godziny 1300) do 25.05.2022 r. (do godziny 1600).

7. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

8. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

9. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 14.06.2022 r. (od godziny 1200) do 20.06.2022r. (do godziny 1300) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 842 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Od 22.06.2022 r. (od godz. 1200) do 29.06.2022 r. (do godz.1200) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

rekrutacja przedszkole

1. Rekrutacja trwa od 09.05.2022 r. (godzina 800) do 22.05.2022 r. (godzina 1300) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl 

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 09.05.2022 r. (od godziny 1500) do 23.05.2022 r. (do godziny 1600).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 14.06.2022 r. (godz. 1500) do 21.06.2022 r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 42 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Od 23.06.2022 r. (godz. 1300) do 26.06.2022 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0

logonpr

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości, książek historycznych, e-booków i książek uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczniowie decydowali jakie książki biblioteka ma zakupić, podawali tytuły lub autorów, propozycje spotkań autorskich, wystaw i konkursów. Biblioteka zakupiła 502 nowe pozycje książkowe, w tym 287 lektur z nowego kanonu, nowy komputer, drukarkę, czytnik i wiele nagród rzeczowych dla uczniów, którzy wezmą udział w bibliotecznych konkursach (słuchawki SONY, pendrivy, kalkulatory, gry Minecraft, gry Harry Potter, gry w zgadywanie, gry Potrząśnij i zagraj w grę słowną, piórniki, kolorowe teczki, farbki do malowania twarzy, karteczki, zeszyty, ołówki, długopisy i wiele innych przyborów szkolnych) Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach, które już niedługo!

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

     Zgodnie z Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022, nadesłane prace uczniów z etapu szkolnego, zostały zweryfikowane przez Rejonową Komisję Konkursową.
         Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Czytaj więcej: WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

rozaden

Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki, Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku, Kochani Uczniowie!

  14 paździera dla pedagogów to szczególny dzień, w którym można zadać sobie pytanie: „po co ja właściwie zostałem/am nauczycielem/ką?”. Nie znajdziemy jednej odpowiedzi, bo dla każdego może być inna. Ja zostałam nauczycielką, ponieważ na swojej drodze spotkałam wyjątkowych nauczycieli, którzy mi imponowali wiedzą, inspirowali do tworzenia i motywowali do działania. Tak, zdecydowanie motywowali do działania.

   Odpowiedź może kryć się w naszych podopiecznych, w ich sukcesach, radościach ze spotkania, satysfakcji z wypełnionych zadań i niezmierzonej uciechy ze spełnionych marzeń. Odpowiedź ta może kryć się w naszym zadowoleniu z udzielonej uczniowi pomocy, we łzach wzruszenia na widok naszych absolwentów czy zapachu szkoły po wakacjach i dreszczyku emocji przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Słupsk, 1 września 2021 r.

Drodzy Rodzice, Szanowni Goście, Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki oraz Wy, bliscy memu sercu Uczniowie i Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku!

  Karolina4  W imieniu swoim i pani wicedyrektor Marzeny Bekier witam wszystkich bardzo serdecznie na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

    Cieszę się na spotkanie z Wami i promienieję na myśl, że już od dziś, codziennie, przez najbliższych 10 miesięcy, będziemy się spotykać w murach naszej szkoły. Witam Was bardzo serdecznie, Waszych rodziców, grono nauczycielskie, przybyłych gości.

    Z naturą ludzką jest tak, że jeśli na coś bardzo czekamy, są to najczęściej ważne uroczystości, huczne imprezy np. urodziny, specjalne okazje, szczególne wydarzenia. Miniony rok pokazał nam, że można też z utęsknieniem czekać na sprawy oczywiste, z natury proste i mogłoby się wydawać, że drobne, jak spotkanie z drugim człowiekiem. Że można czekać na rozmowę z przyjacielem, na przytulenie koleżeńskie dodające otuchy, przybicie sobie piątki, czy wreszcie na spotkanie z kimś, kto od pierwszych dni edukacji towarzyszy Wam codziennie i komu zależy na tym, byście stawali się dobrzy – dobrzy w jakiejś dziedzinie nauki, dobrzy w wykorzystywaniu swoich talentów i dobrzy w relacjach z ludźmi. Tą ważną osobą jest Nauczyciel. Spójrzcie na swoich Wychowawców i uśmiechnijcie się do nich szeroko, oni też bardzo czekali na spotkanie z Wami.

    Życzliwość może przenosić się z jednej osoby na drugą jak brokat. Każdy, kto kiedykolwiek używał brokatu, wie, że nie sposób schować go z powrotem do pudełka. Przenosi się z jednej osoby na drugą, a jego połyskujące drobinki pozostają na długie dni. Tak samo jest z życzliwością. Kiedy wydobędzie się już z Was, nic jej nie powstrzyma. Rozniesie się po całym otoczeniu, będzie lśniąca, promienna i cudowna.

    Dobre myśli przyciągają dobre rzeczy. Jestem o tym przekonana i wielokrotnie tego doświadczałam. Dziś dobrymi myślami przyciągam dobrą energię dla nas wszystkich, przyciągam myślami nauczanie stacjonarne, byśmy mogli w normalności korzystać z dobrodziejstw edukacji i wreszcie przyciągam dobrymi myślami tę życzliwość, która jest nam wszystkim bardzo potrzebna.

    Szczególne podziękowania kieruję do pracowników obsługi i administracji, którzy przez całe wakacje dbali o to, by szkoła pierwszego września była przygotowana dla Was, by stawała się coraz ładniejsza i by była przede wszystkim bezpieczna. Zmiany szybko zauważycie, jesteście spostrzegawczy. Gest życzliwości z Waszej strony może być dla tych osób wyrazem podziękowania.

Dobrego Nowego Roku Szkolnego!

Uroczyście ogłaszam rok szkolny 2021/2022 za rozpoczęty!

Karolina Keler -  dyrektor szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 klas pierwszych i zerówki. Pasowanie na ucznia! Fotorelacja Tomasz Keler

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w klasach starszych.

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.