ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

uczen
 
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 
zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca w piątekZe względu na obowiązujący reżim sanitarny klasy 1-7 będą miały zakończenie roku szkolnego w swoich salach lekcyjnych o godz. 8.00 z wychowawcą,
bez udziału rodziców. 
Uroczyste zakończenie klas ósmych odbędzie się w auli szkoły:
klasa 8a - godz. 9.00
klasa 8c - godz. 10.00
klasa 8b - godz. 11.00
Ze względu na obowiązujące przepisy z uczniem może przyjść jeden rodzic lub opiekun. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu między osobami. 
Karolina Keler - dyrektor szkoły

REKRUTACJA 2021/2022

informacja
Drodzy Rodzice, 
lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej dostępna jest w sekretariacie szkoły. 
Karolina Keler - dyrektor szkoły

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

ksiazki1. Należy przygotować podręczniki do zwrotu: usunąć wpisy dokonane

ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały. Zagubienie lub uszkodzenie dołączonych do podręczników płyt CD skutkuje koniecznością zakupu całego podręcznika.
Rodzice zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

Czytaj więcej: ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

Kochani Uczniowie!

 Rozpoczynamy kampanię "AKCJA-RELACJA". Chcemy, aby powrót do szkoły był okazją do odbudowania pozytywnych relacji między nami. Do wakacji skupimy się właśnie na tym. Bardzo się za Wami stęskniliśmy i cieszymy się na Wasz powrót do szkoły

plakat

CAN'T GO? CAN RUN! IMPOSSIBLE? NOT 4US!

Nie możemy pojechać do Londynu, ale możemy tam pobiec!

Sytuacja pandemiczna odebrała nam możliwość wyjazdu do Londynu w czerwcu 2021. Niemożliwe nie istnieje! Nie możemy tam pojechać, ale możemy tam pobiec. Odległość do pokonania to 1500 kilometrów. W czasie od 22.03.2021 do 28.05.2021 codziennie inna klasa biega dokładając przebyte kilometry do naszego licznika kilometrów! Codziennie na Facebooku szkoły aktualny stan licznika!

Mamy nowy rekord! I należy on do belfrów!Niektórzy biegali rano, gdy jeszcze sprzyjała pogoda. Inni wieczorkiem już w gorszych warunkach. Były biegi parami, wspomagali nas także członkowie rodzin. Niektórzy byli tak zabiegani, że wyruszali w trasę nawet dwa razy dziennie! "Zrobiliśmy" 205,703km!

licznik nau

Rekrutacja 2021/2022

PLAKAT SZKOLA www 

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

1. Rekrutacja trwa od 07.05.2021 r. (godzina 800) do 21.05.2021 r. (godzina 1300) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl/

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 07.05.2021 r. (od godziny 1500) do 21.05.2021 r. (do godziny 1600).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 18.06.2021 r. (godz. 1500) do 24.06.2021 r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 42 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Od 25.06.2021 r. (godz. 1300) do 01.07.2021 r. (godz. 1300) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

1. Rekrutacja trwa od 04.05.2021 r. (godzina 1300) do 25.05.2021 r. (godzina 1600) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

2. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl/

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

4. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2021 r. (od godziny 1300) do 25.05.2021 r. (do godziny 1600).

7. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

8. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

9. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 18.06.2021 r. (od godziny 1200) do 25.06.2021r. (do godziny 1200) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 842 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Od 28.06.2021 r. (od godz. 1200) do 19.07.2021 r. (do godz.1200) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z wytycznymi, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, szykujemy się do powrotu do szkoły klas 1-3 od dnia 18 stycznia, tj. najbliższego poniedziałku.

W klasach 4-8 nadal nauczanie będzie odbywało się w formie zdalnej wg obowiązujących do tej pory zasad.

Plan lekcji w librusie nie ulega zmianie.

Oddział przedszkolny i klasy 1-3 będą przychodzić do szkoły i opuszczać szkołę według zasad obowiązujących przed zdalnym nauczaniem.

Proszę o zapoznanie z procedurami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie stacjonarnego nauczania. Szczegóły w wiadomościach w librusie.

Koniecznie trzeba wiedzieć, że

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce, obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. W szkole obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7. Opiekunowie dziecka muszą być w stałym kontakcie ze szkołą w czasie pobytu dziecka w szkole (kontakt telefoniczny). Wszelkie zmiany dotyczące numeru telefonu lub adresu zamieszkania niezwłocznie należy zgłosić wychowawcy.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karolina Keler - dyrektor szkoły
 
 

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku prowadzonej przez Miasto Słupsk od 18 stycznia 2021 i postępowania prewencyjnego pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 pdf pobierz

Nowy certyfikat!!!

e1Dziś (14.12.2020)  mieliśmy okazję uczestniczyć w profesjonalnej sesji fotograficznej. Wizyta fotografa związana była z otrzymaniem przez Dwójkę Certyfikatu European Language Label 2020. Wyróżnienie ustanowione zostało przez Komisję Europejską i świadczy o jakości w edukacji językowej. Certyfikat otrzymaliśmy za realizację projektu Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości, którego głównym punktem był wyjazd 10 uczniów do szkoły partnerskiej do Słowenii. Dofinansowanie na realizację projektu pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej: Nowy certyfikat!!!

Wyniki konkursu

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020 

Nagrody zostaną wręczone na zajęciach lekcyjnych.

GRATULUJĘ!!!

Czytaj więcej: Wyniki konkursu

Biblioteka informuje

Balladyna, Zemsta i inne lektury można czytać na stronach:
wolnelektury.pl    cyfroteka.pl    lektury.kochamjp.pl     polona.pl        legimi.pl         legalnakultura.pl

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

WAŻNE !!! 
INFORMUJEMY PAŃSTWA,  ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU, W ZAKŁADCE RODZICE/UCZNIOWIE - KONKURSY PRZEDMIOTOWE,
UKAZAŁ SIĘ KOMUNIKAT
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM KOMUNIKATEM

Zgodnie z Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021, nadesłane prace uczniów z etapu szkolnego, zostały zweryfikowane przez Rejonową Komisję Konkursową.

UWAGAwykrzyknik

Ważne!
Zmiana terminów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
Etap rejonowy 22.02.2021r. godz. 14.00.
Etap wojewódzki 8.04.2021r. godz. 12.00.

Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Czytaj więcej: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Nauka zdalna

informacjaZawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8  listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o bieżące sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Karolina Keler - dyrektor szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w dziecku
wyjątkową osobę i zachęca do rozwijania jego
indywidualnych talentów oraz mocnych stron.”

 

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi,

 drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie!

      W Dniu Edukacji Narodowej słowo „szkoła” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Dla nas, osób związanych z oświatą – pracowników szkoły, drogich Rodziców i Uczniów, jest zupełnie naturalne, że codziennie wstajemy i przychodzimy do szkoły – do pracy, dla nauki i dla naszych pociech. Dziś warto pomyśleć o tych miejscach i o tych ludziach, dzięki którym jesteśmy tu i teraz, tak ukształtowani, tak świadomi i tak dobrzy.

       Żeby nasza szkoła i system edukacji był w obecnym kształcie, kiedyś musiał mieć swój początek.

    247 lat temu została powołana Komisja Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego. Wówczas jej nazwa brzmiała: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Ta Komisja była pierwszą w Polsce i całej Europie władzą oświatową. Jej członkami zostali uczeni i artyści skupieni wokół Hugona Kołłątaja. Zasługi i dokonania tejże Komisji są nie do przecenienia. Najważniejszymi było wprowadzenie do szkół nauczania w języku polskim, reorganizacja szkolnictwa w Polsce, opracowanie nowych programów nauczania, utworzenie seminariów nauczycielskich kształcących dobrych nauczycieli. To dzięki niej przez lata stopień edukacji w Polsce był najwyższy w Europie.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.