ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW 2022


info1. Odbioru dokonuje rodzic. Za jednym razem dla każdego swojego dziecka.
2. Szkoła nie udostępnia podręcznika do religii.


TERMINY ODBIORU
2, 5, 6 września 2022 w godz. 8.00 - 17.00

2 września - klasy 4 i 5
5 września - klasy 6 i 7
6 września - klasy 8 i pozostali, którzy nie odebrali w wyznaczonym dniu

Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy.

Zajęcia integracyjne dla Pierwszoklasistów

informacja4Serdecznie zapraszamy Pierwszoklasistów wraz z rodzicami (może być jeden rodzic)

na zajęcia z wychowawczyniami w dniach 30 i 31 sierpnia (wtorek i środa) o godz. 11.00

w salach: 1a – sala nr 3, 1b – sala nr 16.

Iwona Klimkowska – wychowawczyni kl. 1a

Katarzyna Browarek – wychowawczyni kl. 1b

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


menlogo

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3. Ferie zimowe
 • 16 - 29 stycznia 2023 r.

  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 13 – 26 lutego 2023 r.

  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5. Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

27 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

9. Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

10. Egzamin zawodowy

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(undefined)


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

11. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

12. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

plakatsp2
Serdecznie zapraszamy kandydatów na przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na
dzien otwartej szkoly
 dniu 04 maja,
w godzinach od 16.00-18.00.
Oprowadzimy po szkole i zapoznamy z ofertą edukacyjną placówki.
Pani Dyrektor Karolina Keler oczekuje Państwa w swoim gabinecie
i chętnie odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania odnośnie rekrutacji i nie tylko.
 
Do zobaczenia!

mieta

 

 

Rekrutacjia elektroniczna do klas I

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

rekrutacja szkola

1. Rekrutacja trwa od 04.05.2022 r. (godzina 1300) do 25.05.2022 r. (godzina 1600) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

2. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

4. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2022 r. (od godziny 1300) do 25.05.2022 r. (do godziny 1600).

7. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

8. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

9. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 14.06.2022 r. (od godziny 1200) do 20.06.2022r. (do godziny 1300) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 842 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Od 22.06.2022 r. (od godz. 1200) do 29.06.2022 r. (do godz.1200) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

rekrutacja przedszkole

1. Rekrutacja trwa od 09.05.2022 r. (godzina 800) do 22.05.2022 r. (godzina 1300) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl 

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 09.05.2022 r. (od godziny 1500) do 23.05.2022 r. (do godziny 1600).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 14.06.2022 r. (godz. 1500) do 21.06.2022 r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 42 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Od 23.06.2022 r. (godz. 1300) do 26.06.2022 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0

logonpr

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości, książek historycznych, e-booków i książek uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczniowie decydowali jakie książki biblioteka ma zakupić, podawali tytuły lub autorów, propozycje spotkań autorskich, wystaw i konkursów. Biblioteka zakupiła 502 nowe pozycje książkowe, w tym 287 lektur z nowego kanonu, nowy komputer, drukarkę, czytnik i wiele nagród rzeczowych dla uczniów, którzy wezmą udział w bibliotecznych konkursach (słuchawki SONY, pendrivy, kalkulatory, gry Minecraft, gry Harry Potter, gry w zgadywanie, gry Potrząśnij i zagraj w grę słowną, piórniki, kolorowe teczki, farbki do malowania twarzy, karteczki, zeszyty, ołówki, długopisy i wiele innych przyborów szkolnych) Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach, które już niedługo!

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

     Zgodnie z Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022, nadesłane prace uczniów z etapu szkolnego, zostały zweryfikowane przez Rejonową Komisję Konkursową.
         Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Czytaj więcej: WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

rozaden

Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki, Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku, Kochani Uczniowie!

  14 paździera dla pedagogów to szczególny dzień, w którym można zadać sobie pytanie: „po co ja właściwie zostałem/am nauczycielem/ką?”. Nie znajdziemy jednej odpowiedzi, bo dla każdego może być inna. Ja zostałam nauczycielką, ponieważ na swojej drodze spotkałam wyjątkowych nauczycieli, którzy mi imponowali wiedzą, inspirowali do tworzenia i motywowali do działania. Tak, zdecydowanie motywowali do działania.

   Odpowiedź może kryć się w naszych podopiecznych, w ich sukcesach, radościach ze spotkania, satysfakcji z wypełnionych zadań i niezmierzonej uciechy ze spełnionych marzeń. Odpowiedź ta może kryć się w naszym zadowoleniu z udzielonej uczniowi pomocy, we łzach wzruszenia na widok naszych absolwentów czy zapachu szkoły po wakacjach i dreszczyku emocji przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice

spotaknieZapraszam za pierwsze zebranie organizacyjne, które odbędzie się  30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek):

oddział przedszkolny - godz. 16.00 w sali gimnastycznej (wychowawczyni p. Iwona Klimkowska)

klasa I a - godz. 16.30 w auli (wychowawczyni p. Katarzyna Sawicka)

klasa I b – godz. 17.00 w sali gimnastycznej (wychowawczyni p. Irena Bracka)

Karolina Keler - dyrektor szkoły

Podręczniki - rok szkolny 2021/2022

ksiazki11. Odbioru dokonuje rodzic. Za jednym razem dla każdego swojego dziecka.
2. Szkoła nie udostępnia podręcznika do religii.
3. W bibliotece może przebywać 1 osoba. Pozostali będą proszeni o czekanie na zewnątrz w bezpiecznej dla siebie odległości.
4. Osoba wchodząca do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i
 zdezynfekowania rąk. Wskazane jest zakładanie rękawiczek.

TERMINY ODBIORU 
1-3 września 2021 w godz. 8.00 - 18.00


1 września - klasy 4 i 5
2 września - klasy 6 i 7
3 września - klasy 8 i pozostali, którzy nie odebrali w wyznaczonym dniu

Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Słupsk, 1 września 2021 r.

Drodzy Rodzice, Szanowni Goście, Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki oraz Wy, bliscy memu sercu Uczniowie i Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku!

  Karolina4  W imieniu swoim i pani wicedyrektor Marzeny Bekier witam wszystkich bardzo serdecznie na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

    Cieszę się na spotkanie z Wami i promienieję na myśl, że już od dziś, codziennie, przez najbliższych 10 miesięcy, będziemy się spotykać w murach naszej szkoły. Witam Was bardzo serdecznie, Waszych rodziców, grono nauczycielskie, przybyłych gości.

    Z naturą ludzką jest tak, że jeśli na coś bardzo czekamy, są to najczęściej ważne uroczystości, huczne imprezy np. urodziny, specjalne okazje, szczególne wydarzenia. Miniony rok pokazał nam, że można też z utęsknieniem czekać na sprawy oczywiste, z natury proste i mogłoby się wydawać, że drobne, jak spotkanie z drugim człowiekiem. Że można czekać na rozmowę z przyjacielem, na przytulenie koleżeńskie dodające otuchy, przybicie sobie piątki, czy wreszcie na spotkanie z kimś, kto od pierwszych dni edukacji towarzyszy Wam codziennie i komu zależy na tym, byście stawali się dobrzy – dobrzy w jakiejś dziedzinie nauki, dobrzy w wykorzystywaniu swoich talentów i dobrzy w relacjach z ludźmi. Tą ważną osobą jest Nauczyciel. Spójrzcie na swoich Wychowawców i uśmiechnijcie się do nich szeroko, oni też bardzo czekali na spotkanie z Wami.

    Życzliwość może przenosić się z jednej osoby na drugą jak brokat. Każdy, kto kiedykolwiek używał brokatu, wie, że nie sposób schować go z powrotem do pudełka. Przenosi się z jednej osoby na drugą, a jego połyskujące drobinki pozostają na długie dni. Tak samo jest z życzliwością. Kiedy wydobędzie się już z Was, nic jej nie powstrzyma. Rozniesie się po całym otoczeniu, będzie lśniąca, promienna i cudowna.

    Dobre myśli przyciągają dobre rzeczy. Jestem o tym przekonana i wielokrotnie tego doświadczałam. Dziś dobrymi myślami przyciągam dobrą energię dla nas wszystkich, przyciągam myślami nauczanie stacjonarne, byśmy mogli w normalności korzystać z dobrodziejstw edukacji i wreszcie przyciągam dobrymi myślami tę życzliwość, która jest nam wszystkim bardzo potrzebna.

    Szczególne podziękowania kieruję do pracowników obsługi i administracji, którzy przez całe wakacje dbali o to, by szkoła pierwszego września była przygotowana dla Was, by stawała się coraz ładniejsza i by była przede wszystkim bezpieczna. Zmiany szybko zauważycie, jesteście spostrzegawczy. Gest życzliwości z Waszej strony może być dla tych osób wyrazem podziękowania.

Dobrego Nowego Roku Szkolnego!

Uroczyście ogłaszam rok szkolny 2021/2022 za rozpoczęty!

Karolina Keler -  dyrektor szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 klas pierwszych i zerówki. Pasowanie na ucznia! Fotorelacja Tomasz Keler

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w klasach starszych.

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.