Dnia Edukacji Narodowej

Podczas Wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty, kultury i wychowania pani Eleonora Kroczyńska-Morgunov, pan Mateusz Pakuła i pani Karolina Keler otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

den2

den3

den3

den1

 

Wycieczka integracyjna

w2Wycieczka integracyjna klasy 1a i 1b do Megalandii

Zobacza zdjęcia!

Czytaj więcej: Wycieczka integracyjna

Droga społeczności szkolna!

festyn

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Wielkim Rodzinnym Festynie Dwójki!
W planie mnóstwo dobrej zabawy!
 
 
13.00 – 14.45 Strefa barw:
- kolorowe wariacje kredą i pędzlem malowane
- rodzinne grafitti
- akwarium 3D
- malowanie twarzy
- studio tatuażu
- fabryka kolorowych warkoczyków
 
13.00 – 14.45 Strefa Bystrzaka:
- turniej Bingo
- turniej „Sezamie, otwórz się!”
- turniej „Bob Budowniczy”
14.30 – 18.00 Strefa ruchu:
- wieloboje na wesoło
- maraton zumby
- maraton dla Dwójki
- mecz piłki siatkowej (rodzice – nauczyciele)
godz. 17.00 – 18.00 
15.45 – 17.00 Strefa sportów ekstremalnych:
- konkurs „Galop w worku”
- konkurs „Co trzy nogi, to nie jedna!”
- konkurs „Bieg kelnera”
- konkurs „Wyścig balonów”
15.45 – 17.00 Strefa chichotu:
- słodki turniej z pączkiem w tle
- jabłeczny turniej dla śmiałków
- turniej „szukaj wiatru w… balonie!”

Projekt Islandia

spotkanie

10 września rozpoczęła się niezwykła przygoda z Islandią. Wszystko dzięki projektowi „Bardziej doświadczeni nauczyciele, lepiej wyposażeni uczniowie SP 2 w Słupsku” w ramach Programu Edukacja FRSE, którego autorem jest pan Mateusz Pakuła – matematyk i anglista. Wizyta studyjna w publicznej szkole Fellaskóli w Reykjaviku dyrekcji szkoły, pedagoga i koordynatora projektu dotyczyła edukacji włączającej, systemowego wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji oraz podpatrywania tego, co dobre w szkole na przedziwnie pięknej wyspie. Zapraszany do obejrzenia relacji!

 flaga islandii

 

 

 

 

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW 2022


info1. Odbioru dokonuje rodzic. Za jednym razem dla każdego swojego dziecka.
2. Szkoła nie udostępnia podręcznika do religii.


TERMINY ODBIORU
2, 5, 6 września 2022 w godz. 8.00 - 17.00

2 września - klasy 4 i 5
5 września - klasy 6 i 7
6 września - klasy 8 i pozostali, którzy nie odebrali w wyznaczonym dniu

Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy.

Zajęcia integracyjne dla Pierwszoklasistów

informacja4Serdecznie zapraszamy Pierwszoklasistów wraz z rodzicami (może być jeden rodzic)

na zajęcia z wychowawczyniami w dniach 30 i 31 sierpnia (wtorek i środa) o godz. 11.00

w salach: 1a – sala nr 3, 1b – sala nr 16.

Iwona Klimkowska – wychowawczyni kl. 1a

Katarzyna Browarek – wychowawczyni kl. 1b

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


menlogo

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3. Ferie zimowe
 • 16 - 29 stycznia 2023 r.

  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 13 – 26 lutego 2023 r.

  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5. Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

27 stycznia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

9. Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).

10. Egzamin zawodowy

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(undefined)


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

11. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

12. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

plakatsp2
Serdecznie zapraszamy kandydatów na przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na
dzien otwartej szkoly
 dniu 04 maja,
w godzinach od 16.00-18.00.
Oprowadzimy po szkole i zapoznamy z ofertą edukacyjną placówki.
Pani Dyrektor Karolina Keler oczekuje Państwa w swoim gabinecie
i chętnie odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania odnośnie rekrutacji i nie tylko.
 
Do zobaczenia!

mieta

 

 

Rekrutacjia elektroniczna do klas I

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

rekrutacja szkola

1. Rekrutacja trwa od 04.05.2022 r. (godzina 1300) do 25.05.2022 r. (godzina 1600) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

2. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

4. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2022 r. (od godziny 1300) do 25.05.2022 r. (do godziny 1600).

7. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

8. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

9. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 14.06.2022 r. (od godziny 1200) do 20.06.2022r. (do godziny 1300) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 842 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Od 22.06.2022 r. (od godz. 1200) do 29.06.2022 r. (do godz.1200) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

rekrutacja przedszkole

1. Rekrutacja trwa od 09.05.2022 r. (godzina 800) do 22.05.2022 r. (godzina 1300) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl 

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 09.05.2022 r. (od godziny 1500) do 23.05.2022 r. (do godziny 1600).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 14.06.2022 r. (godz. 1500) do 21.06.2022 r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 42 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Od 23.06.2022 r. (godz. 1300) do 26.06.2022 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0

logonpr

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości, książek historycznych, e-booków i książek uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczniowie decydowali jakie książki biblioteka ma zakupić, podawali tytuły lub autorów, propozycje spotkań autorskich, wystaw i konkursów. Biblioteka zakupiła 502 nowe pozycje książkowe, w tym 287 lektur z nowego kanonu, nowy komputer, drukarkę, czytnik i wiele nagród rzeczowych dla uczniów, którzy wezmą udział w bibliotecznych konkursach (słuchawki SONY, pendrivy, kalkulatory, gry Minecraft, gry Harry Potter, gry w zgadywanie, gry Potrząśnij i zagraj w grę słowną, piórniki, kolorowe teczki, farbki do malowania twarzy, karteczki, zeszyty, ołówki, długopisy i wiele innych przyborów szkolnych) Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach, które już niedługo!

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

     Zgodnie z Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022, nadesłane prace uczniów z etapu szkolnego, zostały zweryfikowane przez Rejonową Komisję Konkursową.
         Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Czytaj więcej: WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.