Historia Szkoły

budynekDnia 14 lipca 1945r. na mocy instrukcji Ministra Oświaty powstała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupsku, która miała objąć nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzież zamieszkującą dzielnice położone na prawym brzegu rzeki Słupi. Pierwsze zajęcia odbyły się w budynku szkolnym przy ul. Deotymy, a wkrótce - 12.10.1945 r. - szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Quelen (obecnie H. Pobożnego 2) wybudowanego w latach 1897-98. Był to okazały gmach, pełnił on już funkcję budynku szkolnego w okresie międzywojennym , a w czasie wojny - szpitala wojskowego. Do budynku przylegało niewielkie boisko zadrzewione kasztanowcami. Od strony północnej boiska była niewielka sala gimnastyczna. Zajęcia lekcyjne w klasach I - VI rozpoczęły się 17.10.1945 r. Kierownikiem szkoły został mianowany jej założyciel Włodzimierz Rogoziński. Pierwszymi nauczycielami byli: Ignacy Jurewicz, Edward Sotkowski, Wacław Pogorzalski, Anna Ignatowicz, Eugenia Złochowska, Olga Iwańska, Wacław Nowak i ksiądz Jan Zieja. W pierwszym roku nauki działały już pierwsze organizacje młodzieżowe: Spółdzielnia Uczniowska, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Liga Morska oraz chór. Z inicjatywy nauczycieli utworzony został także Komitet Rodzicielski, który wystąapił do Kuratorium Gdańskiego o nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystość poświęcenia szkoły i  jej imienia dokonana przez księdza Józefa Piekara w obecności władz szkolnych i powiatowych odbyła się 2 czerwca 1946 r. W latach 1945-49 nauka w szkole odbywała się w systemie klasowym. Dodatkowo w latach 1946-47 zorganizowano tzw. przyśpieszone klasy umożliwiające naukę uczniom przerośniętym.

    W 1949 roku zarządzeniem Kuratorium w Szczecinie szkoła została przeorganizowana na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. W latach 50 - tych uczniowie uczyli się w klasach, a nieco później zaczęły powstawać pierwsze klasopracownie. W latach 70 - tych szkoła przeszła na nauczanie w systemie gabinetowym. Po wojnie lekcje gimnastyki odbywały się w auli i małej sali gimnastycznej. Jednakże na skutek braku remontów sala zaczęła stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. W związku z tym na początku lat 70 - tych została zamknięta i przeznaczona do rozbiórki. Lekcje wychowania fizycznego od tego czasu odbywały się w terenie, na boisku lub w auli szkolnej. Dzięki staraniom dyrektora Andrzeja Leśniaka w 1989r. została oddana do użytku nowa, znacznie większa sala gimnastyczna. Budynek szkoły połączony jest poprzez łącznik z salą gimnastyczną. Obecnie zajęcia lekcyjne odbywają się w przestronnych kolorowych salach.

            W szkole funkcjonuje osiem klasopracowni nauczania zintegrowanego (klasy I-III), a także czternaście gabinetów, w których odbywają się lekcje klas starszych (IV-VI). Dodatkowo oprócz sal lekcyjnych - na parterze znajdują się: świetlica, biblioteka szkolna z czytelnią, toalety uczniowskie, - na pierwszym piętrze: gabinety dyrekcji, sekretariat, administracja, dwa pokoje nauczycielskie, gabinet lekarski, - na drugim piętrze: gabinet pedagoga szkolnego oraz pokój socjalny dla pracowników szkoły. W łączniku nad salą gimnastyczną zlokalizowana jest szatnia z boksami na odzież wierzchnią oraz szafkami na rzeczy uczniów. W piwnicy znajduje się nowoczesna kuchnia i stołówka, a także pomieszczenia gospodarcze.

Odsłony: 3063

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.