Czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.30 do 17.00

REGULAMIN ŚWIETLICY 2020

 

kwiaty swietlica

 Drodzy Rodzice!

 Uprzejmie informujemy, iż dzieci mogą być odbierane z zajęć świetlicowych tylko przez rodziców bądź opiekunów prawnych i osoby upoważnione

Upoważnienia przez telefon nie będę brane pod uwagę.

W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice.

świetlica "mała" dla dzieci 6-letnich i młodszych -  sala nr 8 

świetlica "duża" dla uczniów klas II-III - sala nr 9

Do świetlicy są przyjmowani uczniowie z klas 0-III, których oboje rodzice pracują zawodowo. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wypełnionego podania przyjęcie dziecka do świetlicy. Podania te są dostępne u nauczycieli świetlicy. 

Głównym celem funkcjonowania naszej świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących . 

Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę pod nadzorem nauczycieli - wychowawców: 

mgr Grażyna Mazowiec - koordynator świetlic
mgr Katarzyna Mielniczuk
mgr Ewa Maleszla
mgr Jolanta Dyda
mgr Mateusz Pakuła

      Ponadto świetlica zapewnia opiekę dzieciom oczekującym na zajęcia pozalekcyjne, np: koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wspomagające oraz dzieciom nie uczęszczającym na basen. W świetlicy tworzymy warunki do bezpiecznej nauki, zabawy, relaksu i wypoczynku.

Umożliwiamy dzieciom rozwijanie zdolności i zainteresowań organizując: 

zajęcia dydaktyczne

zajęcia z edukacji prozdrowotnej 

zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień 

zajęcia ruchowe 

zajęcia plastyczno - techniczne 

zajęcia umuzykalniajace

zajęcia relaksacyjne 

Odsłony: 3116

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.