Język kaszubski jest obecny w naszej szkole już od 1999 roku. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poznania jedynego regionalnego języka w Polsce, jego historii, kultury, znanych miejsc oraz postaci. Zdobywają wiedzę dotyczącą obrzędów, tradycji, geografii oraz  przyrody pięknego regionu Kaszub.
   W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z kaszubskimi baśniami i legendami, śpiewają piosenki, poznają tańce, biorą udział w zabawach edukacyjnych oraz wykonują prace plastyczno-techniczne. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w ciekawych warsztatach, wycieczkach, konkursach oraz imprezach kulturalno-oświatowych.
   Każdy uczeń otrzymuje darmowy podręcznik, ćwiczenia oraz możliwość skorzystania z wielu pomocy dydaktycznych dostępnych w bogato wyposażonej sali do nauki języka kaszubskiego.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, skierowane są do wszystkich uczniów!

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE:

Naukę języka kaszubskiego można rozpocząć na dowolnym etapie edukacyjnym.


 Składanie wniosku:

  • Wnioski o nauczanie (załącznik nr1) składają rodzice/prawni opiekunowie dziecka dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września.
  • Wniosek składa się na zasadzie dobrowolności.
  • Na podstawie tego samego wniosku dyrektor organizuje dla ucznia naukę własnej historii i kultury (począwszy od II etapu nauczania).
  • Złożenie wniosku jest równoznaczne z:

- w przypadku nauki języka kaszubskiego – zaliczeniem tych zajęć do zajęć obowiązkowych

- w przypadku nauki własnej kultury – zaliczeniem do dodatkowych zajęć.

  • Wniosek dotyczy odpowiednio całego okresu nauki ucznia w szkole /etapu edukacyjnego.
  • Rodzice mogą wypisać dziecko z zajęć dostarczając wypełnione Oświadczenie o rezygnacji z zajęć (załącznik nr 2) do 29 września nowego roku szkolnego.

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

pdf pobierz
Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury.  pdf pobierz
Odsłony: 3569

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.