www

 

efs logo

Opis projektu

W okresie od 31 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. nasza placówka realizuje projekt "Wzmocnienie potencjału pracowników sposobem na podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki". Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej".
Projekt skierowany jest do pracowników kadry pedagogicznej, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Są to tzw. osoby o mniejszych szansach. Zaplanowane są następujące działania mobilnościowe:
1. wyjazd 6 osób na szkolenie językowe do Irlandii
2. wyjazd 4 osób na obserwację pracy do Hiszpanii
3. wyjazd 2 osób na prowadzenie zajęć w Hiszpanii.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 32 634 EUR.
#FunduszeEU
#FunduszeEuropejskie

 

 

logoerasmus

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą

Mathematics in Everyday Life with ICT

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Pozyskane dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 wynosi 17 790 euro. Projekt będzie realizowany w naszej szkole przez dwa lata, a jego głównym punktem jest współpraca szkół z różnych krajów.

Placówkami partnerskimi w projekcie są:

 1. Szkoła Podstawowa Galliard, Londyn - Wielka Brytania

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Słupsk - Polska

 1. Szkoła Ecole Saint Joseph, Chateaubourg - Francja

 1. Szkoła CEIP Alba Plata, Caceres - Hiszpania

Główne cele projektu:

 1. poprawa jakości i skuteczności pracy szkół zaangażowanych w projekt

 1. rozwijanie i wzmocnienie podstawowych umiejętności matematycznych, przy wykorzystaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia

 2. wymiana dobrych praktyk celem wypracowania innowaycjnych metod nauczania matematyki oraz informatyki i działań podnoszących skuteczność edukacji

 3. promowanie wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym

 1. rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów

 1. rozwijanie motywacji do nauki języków obcych i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami
koordynator projektu
Mateusz Pakuła
 
 

Mathematics in Everyday Life with ICT

Regulamin określa zasady mobilności uczestników projektu Mathematics in Everyday Life with ICT, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.

1. Informacje ogólne o mobilnościach w projekcie:

1.1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach Nowego Programu Unii Europejskiej (2014-2020) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

1.2 Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku w okresie 1.09.2018 – 31.08.2020

1.3 Projekt obejmuje współpracę 4 szkół partnerskich:

 • Szkoła Podstawowa Galliard, Londyn - Wielka Brytania

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Słupsk - Polska

 • Szkoła CEIP Alba Plata, Caceres - Hiszpania

 • Szkoła Ecole Saint Joseph, Chateaubourg - Francja

1.4 W ramach projektu dla uczniów planuje się 4 mobilności:

 • luty 2019 - wyjazd 5 uczniów i 2 opiekunów do szkoły partnerskiej we Francji

 • październik 2019 - wizyta grupy uczniów szkół partnerskich z opiekunami w Szkole Podstawowej nr 2 i. Tadeusza Kościuszki

 • luty 2020 - wyjazd 5 uczniów i 2 opiekunów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii

 • czerwiec 2020 - wyjazd 4 uczniów i 2 opiekunów do szkoły partnerskiej w Wielkiej Brytanii

1.5 Program pokrywa wszelkie koszty związane z mobilnościami.

 1.  Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do wyjazdu do szkoły partnerskiej:

  • Regularne uczęszczanie na zajęcia, na których realizowane są zadania związane z projektem oraz sumienne wypełnianie przydzielonych zadań

  • Posiadanie specyficznych umiejętności personalnych, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz umiejętność współpracy z rówieśnikami

  • Wysoka kultura osobista i bardzo dobra lub celująca ocena zachowania

  • Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego oraz postępy w jego nauce (pozytywny wynik testu ustnego)

  • Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy (zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu)

  • Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych

  • Pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.

  • Brak przeciwwskazań medycznych

3. Pozostałe postanowienia:

3.1 Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru uczniów do wyjazdu podejmuje zespół rekrutacyjny w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, członkowie z zespołu projektowego.

3.2 W przypadku większej ilości uczniów spełniających powyższe kryteria, zostanie utworzona grupa rezerwowa. W przypadku rezygnacji któregoś

z uczestników, na jego miejsce wybrany zostanie uczeń z grupy rezerwowej.

3.3 Rodzic/opiekun prawny podpisując zgodę na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym, w razie nieuzasadnionej rezygnacji dziecka z wyjazdu, zobowiązuje sie pokryć ksozty wynikające ze zmiany danych w bilecie lotniczym bądź koszt biletu lotniczego.

3.4 Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie.

3.5 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu.

3.6 Koordynator oraz członkowie zespołu projektowego nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

logoerasmus

 

Zasady konkursu:

 1. Prace należy oddać do dnia 22 października 2018r.

 1. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.

 1. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia iż nie kopiuje prac stworzonych przez inne osoby oraz posiada pełnię praw autorskich do oddawanej przez siebie pracy

 1. Forma prac:

  1. prace plastyczne w formacie A4 z logo kwadratowym lub okrągłym

  1. logo powinno nawiązywać do celów projektu (współdziałanie, tolerancja, umiejętności

matematyczne, nowoczesne technologie,

 1. przed oddaniem pracy należy ją zeskanować i wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. logo powinno zawierać napisy Erasmus+ i Mathematics in Everyday Life with ICT

 1. logo powinno zawierać flagi czterech krajów partnerskich w projekcie: Polski, Wielkiej

Brytanii, Francji i Hiszpanii

f) na odwrocie prac należy napisać: imię i nazwisko autora, klasa, Erasmus+ 2018/2019, Mathematics in Everyday Life with ICT, Poland

 1. Wykonane prace w formie papierowej należy oddać nauczycielowi plastyki, bądź koordynatorowi zadania, p. Monice Fortuńskiej

 1. Wybrane komisyjnie prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły, na szkolnej stronie internetowej, na MPE oraz na portalu Facebook

 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnej publikacji prac we wszelkich materiałach związanych z programem Erasmus+.

Cele konkursu:

 • wyłonienie logo projektu do reprezentacji wizualnej

 • popularyzacja wiedzy wśród uczniów o realizowanym w szkole porjekcie oraz o jego celach

 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych,

 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 Wyniki oraz kryteria oceny prac:

1) Prace oceni i wyłoni zwycięzców powołane przez organizatora jury, zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność z tematem

 • staranność

 • poprawność językowa hasła

 • samodzielność wykonania

 • poprawność językowa hasła,

 • ogólne wrażenie artystyczne

 1. Etap szkolny zostanie rozstrzygnięty w dniu 26 października 2018r. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi podczas pierwszego międzynarodowego spotkania projektowego, w którym będą uczestniczyć nauczyciele szkół partnerskich.

 1. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 1. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę.

Postanowienia końcowe

1) Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2) Udział i zwycięstwo w konkursie liczyć się będą jako część składowa przy rozpatrywaniu kandydatów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu.

Organizatorzy:

Zespół projektu w ramach programu Erasmus+

logoerasmus

Odsłony: 10513

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.