Filtr

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z wytycznymi, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, szykujemy się do powrotu do szkoły klas 1-3 od dnia 18 stycznia, tj. najbliższego poniedziałku.

W klasach 4-8 nadal nauczanie będzie odbywało się w formie zdalnej wg obowiązujących do tej pory zasad.

Plan lekcji w librusie nie ulega zmianie.

Oddział przedszkolny i klasy 1-3 będą przychodzić do szkoły i opuszczać szkołę według zasad obowiązujących przed zdalnym nauczaniem.

Proszę o zapoznanie z procedurami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie stacjonarnego nauczania. Szczegóły w wiadomościach w librusie.

Koniecznie trzeba wiedzieć, że

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce, obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. W szkole obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7. Opiekunowie dziecka muszą być w stałym kontakcie ze szkołą w czasie pobytu dziecka w szkole (kontakt telefoniczny). Wszelkie zmiany dotyczące numeru telefonu lub adresu zamieszkania niezwłocznie należy zgłosić wychowawcy.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karolina Keler - dyrektor szkoły
 
 

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku prowadzonej przez Miasto Słupsk od 18 stycznia 2021 i postępowania prewencyjnego pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 pdf pobierz

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.