Rekrutacja 2021/2022

PLAKAT SZKOLA www 

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

1. Rekrutacja trwa od 07.05.2021 r. (godzina 800) do 21.05.2021 r. (godzina 1300) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl/

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 07.05.2021 r. (od godziny 1500) do 21.05.2021 r. (do godziny 1600).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w danej szkole w terminie od 18.06.2021 r. (godz. 1500) do 24.06.2021 r. składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

9. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 42 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Od 25.06.2021 r. (godz. 1300) do 01.07.2021 r. (godz. 1300) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

1. Rekrutacja trwa od 04.05.2021 r. (godzina 1300) do 25.05.2021 r. (godzina 1600) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

2. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl/

3. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

4. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

6. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 04.05.2021 r. (od godziny 1300) do 25.05.2021 r. (do godziny 1600).

7. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

8. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, smartfona, tableta i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

9. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 18.06.2021 r. (od godziny 1200) do 25.06.2021r. (do godziny 1200) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 842 31 41) lub przyjść osobiście po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Od 28.06.2021 r. (od godz. 1200) do 19.07.2021 r. (do godz.1200) będzie trwała rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z wytycznymi, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, szykujemy się do powrotu do szkoły klas 1-3 od dnia 18 stycznia, tj. najbliższego poniedziałku.

W klasach 4-8 nadal nauczanie będzie odbywało się w formie zdalnej wg obowiązujących do tej pory zasad.

Plan lekcji w librusie nie ulega zmianie.

Oddział przedszkolny i klasy 1-3 będą przychodzić do szkoły i opuszczać szkołę według zasad obowiązujących przed zdalnym nauczaniem.

Proszę o zapoznanie z procedurami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie stacjonarnego nauczania. Szczegóły w wiadomościach w librusie.

Koniecznie trzeba wiedzieć, że

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce, obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. W szkole obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7. Opiekunowie dziecka muszą być w stałym kontakcie ze szkołą w czasie pobytu dziecka w szkole (kontakt telefoniczny). Wszelkie zmiany dotyczące numeru telefonu lub adresu zamieszkania niezwłocznie należy zgłosić wychowawcy.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karolina Keler - dyrektor szkoły
 
 

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku prowadzonej przez Miasto Słupsk od 18 stycznia 2021 i postępowania prewencyjnego pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 pdf pobierz

Nowy certyfikat!!!

e1Dziś (14.12.2020)  mieliśmy okazję uczestniczyć w profesjonalnej sesji fotograficznej. Wizyta fotografa związana była z otrzymaniem przez Dwójkę Certyfikatu European Language Label 2020. Wyróżnienie ustanowione zostało przez Komisję Europejską i świadczy o jakości w edukacji językowej. Certyfikat otrzymaliśmy za realizację projektu Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości, którego głównym punktem był wyjazd 10 uczniów do szkoły partnerskiej do Słowenii. Dofinansowanie na realizację projektu pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej: Nowy certyfikat!!!

Wyniki konkursu

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020 

Nagrody zostaną wręczone na zajęciach lekcyjnych.

GRATULUJĘ!!!

Czytaj więcej: Wyniki konkursu

Biblioteka informuje

Balladyna, Zemsta i inne lektury można czytać na stronach:
wolnelektury.pl    cyfroteka.pl    lektury.kochamjp.pl     polona.pl        legimi.pl         legalnakultura.pl

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

WAŻNE !!! 
INFORMUJEMY PAŃSTWA,  ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU, W ZAKŁADCE RODZICE/UCZNIOWIE - KONKURSY PRZEDMIOTOWE,
UKAZAŁ SIĘ KOMUNIKAT
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM KOMUNIKATEM

Zgodnie z Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021, nadesłane prace uczniów z etapu szkolnego, zostały zweryfikowane przez Rejonową Komisję Konkursową.

UWAGAwykrzyknik

Ważne!
Zmiana terminów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
Etap rejonowy 22.02.2021r. godz. 14.00.
Etap wojewódzki 8.04.2021r. godz. 12.00.

Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Czytaj więcej: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Nauka zdalna

informacjaZawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8  listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o bieżące sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Karolina Keler - dyrektor szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w dziecku
wyjątkową osobę i zachęca do rozwijania jego
indywidualnych talentów oraz mocnych stron.”

 

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi,

 drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie!

      W Dniu Edukacji Narodowej słowo „szkoła” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Dla nas, osób związanych z oświatą – pracowników szkoły, drogich Rodziców i Uczniów, jest zupełnie naturalne, że codziennie wstajemy i przychodzimy do szkoły – do pracy, dla nauki i dla naszych pociech. Dziś warto pomyśleć o tych miejscach i o tych ludziach, dzięki którym jesteśmy tu i teraz, tak ukształtowani, tak świadomi i tak dobrzy.

       Żeby nasza szkoła i system edukacji był w obecnym kształcie, kiedyś musiał mieć swój początek.

    247 lat temu została powołana Komisja Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego. Wówczas jej nazwa brzmiała: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Ta Komisja była pierwszą w Polsce i całej Europie władzą oświatową. Jej członkami zostali uczeni i artyści skupieni wokół Hugona Kołłątaja. Zasługi i dokonania tejże Komisji są nie do przecenienia. Najważniejszymi było wprowadzenie do szkół nauczania w języku polskim, reorganizacja szkolnictwa w Polsce, opracowanie nowych programów nauczania, utworzenie seminariów nauczycielskich kształcących dobrych nauczycieli. To dzięki niej przez lata stopień edukacji w Polsce był najwyższy w Europie.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Funkcjonowania szkoły od 1.09.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Przesyłam informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Oprócz tej wiadomości na stronie szkoły w zakładce „dokumenty” zostaną niebawem umieszczone procedury i regulaminy, z którymi należy się zapoznać. W przypadku gdy nastąpią zmiany obowiązujących wytycznych MEN, GIS i MZ lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dyrektor szkoły będzie informować Uczniów i Rodziców przez: librus (e-dziennik) oraz stronę szkoły.

W czasie pandemii będą otwarte 4 wejścia w godzinach przychodzenia uczniów do szkoły (7.40-8.00 oraz 8.40-8.55) oraz w godzinach wychodzenia uczniów ze szkoły (12.25-12.45, 13.30-13.40):

1. główne od strony kaszubskiego muralu,

2. przez stołówkę,

3. od ul. Henryka Pobożnego,

4. od boiska szkolnego za bramą.

Czytaj więcej: Funkcjonowania szkoły od 1.09.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa inauguracja roku szkolnego 2020/2021 będzie zorganizowana w odmiennej formie.

   Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas pierwszych przychodzą na godz. 8.00. z jednym opiekunem. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, spotkamy się na boisku szkolnym, w przypadku deszczu, w sali gimnastycznej.

  Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły w wyznaczone godziny (wg harmonogramu). Wychowawczynie klas II i III od godz. 9.45. będą czekały na boisku szkolnym na swoich uczniów i zaprowadzą je do klas. Po zakończeniu spotkania w klasie wychowawczynie odprowadzą dzieci do wyjść szkoły.

  Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły bez opiekunów i udają się do sal wg harmonogramu. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami udają się do wyjść szkoły.

W czasie pandemii będą otwarte w godzinach przychodzenia uczniów do szkoły 4 wejścia:

1. główne od strony kaszubskiego muralu,

2. przez stołówkę,

3. od ul. Henryka Pobożnego,

4. od boiska szkolnego za bramą.

  Wszystkich uczestników obowiązują maseczki. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Przy wejściu do szkoły pracownik szkoły będzie mierzył temperaturę.

   Bardzo proszę wszystkich o zachowanie zasad i stosowanie się do regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. Ich cel jest jeden: nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.

   Życzę Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły wytrwałości, spokoju i zdrowia, a także wielu sukcesów i nowych doświadczeń w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor szkoły 
Karolina Keler

Drodzy Rodzice!

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego przekazuję informacje dotyczące powrotu uczniów do szkół:

1. Oddział przedszkolny oraz wszystkie klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę od
    1 września 2020 roku w trybie tradycyjnym (stacjonarnym).

2. Rozpoczęcie roku szkolnego:

  • oddział przedszkolny i I klasy godz. 8.00
  • klasy II i III godz. 10.00
  • klasy IV-VI godz. 11.00
  • klasy VII-VIII godz. 12.00

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w odmiennej formie. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk i zasłanianie ust oraz nosa.

Oddział przedszkolny oraz I klasy na godz. 8.00 przychodzą na boisko szkolne (w przypadku deszczu do sali gimnastycznej) i zajmują wyznaczone miejsca.

Po uroczystym otwarciu roku szkolnego przez dyrektora szkoły dzieci wraz z opiekunem udadzą się do klas razem ze swoimi wychowawczyniami:

  • oddział przedszkolny z panią Bożeną Kozak do sali nr 16
  • klasa I a z panią Iwoną Pytlos do sali nr 11
  • klasa I b z panią Anną Kacperską do sali nr 19

Na rozpoczęcie roku szkolnego oddziału przedszkolnego i klas I dziecko może przyjść z jednym opiekunem.

Uczniowie klas II-VIII przychodzą do szkoły na wskazane godziny i udają się prosto do wyznaczonych sal, gdzie czekać na nich będą wychowawcy. Uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców.

II a – sala 7                                    II b – sala 4

III a – sala 13                                 III b – sala 12

IV a – sala 30                                  IV b – sala 28                           IV c – sala 29

V a – sala 22

VI a – sala 3                                    VI b – sala 24                           VI c – sala 36

VII a – sala 23                                 VII b – sala 27                          VII c – sala 37

VIII a – sala 38                                VIII b – sala 21                         VIII c – sala 33

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

Sprawa używania maseczek lub przyłbic zostanie sprecyzowana i przekazana po uzyskaniu przez szkołę jednoznacznych wytycznych.

W zależności od sytuacji oraz ewentualnego pojawienia się nowych wytycznych informacje będą aktualizowane.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karolina Keler

Biblioteka informuje

rokszkolny2021

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW W BIBLIOTECE
1. Odbioru dokonuje rodzic. Za jednym razem dla każdego swojego dziecka.
2. Szkoła nie udostępnia podręcznika do religii.
3. W bibliotece może przebywać 1 osoba. Pozostali będą proszeni o czekanie na zewnątrz w bezpiecznej dla siebie odległości.
4.Osoba wchodząca do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk. Wskazane jest zakładanie rękawiczek.

TERMINY ODBIORU - 1-3 września 2020 w godz. 8.00-18.00

1 września - klasy 4 i 5
2 września - klasy 6 i 7
3 września - klasy 8 i pozostali, którzy nie odebrali w wyznaczonym dniu

Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy.

Kolejny sukces!

43. Turniej Gawędziarzy we Wielu należał do naszej Pani Dyrektor, która autorską gadką "Żebë chcało sã chcec" wywalczyła 1 miejsce w kategorii im. Hieronima Derdowskiego.


Gratulujemy!

dyr1

Grant Miasta Słupska!

fundusze europejskie

Miasto Słupsk wzięło udział w projekcie grantowym „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1:1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dzięki temu do Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku trafiły 2 laptopy, które wzbogaciły zasób sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 165.000,00 zł (100 %).

plakat e

 
 

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.